ԽԱ 1

ԽԳ1: Գիտելիքի և տեղեկատվության հավաքագրում և տարածում – Ներկա արտաքին իրավիճակի վերլուծություն

Գործունեություն ԽԳ 1.1 –  ԵՄ, ազգային և տեղական մակարդակներում շենքերի շինարարության ոլորտում էներգաարդյունավետության հարցերի վերաբերյալ ինստիտուցիոնալ շրջանակների համեմատություն:
Ամփոփ


Գործունեություն ԽԳ  1.2 – Տեղեկատվության հավաքում ֆինանսավորման հնարավորությունների, ԵՄ, ազգային և տեղական ծրագրերի և քաղաքականության նախաձեռնությունների և գնահատմն վերաբերյալ՝ նպատակ ունենալով բավարարել գործընկերների կարիքները:
Ամփոփ  

Գործունեություն ԽԳ 1.3 -  Էներգաարդյունավետության խնդիրների վերաբերյալ լավագույն փորձի համապատասխան կիրառման և դրանց իրականացման վերաբերյալ առաջարկների հավաքածու
Ամփոփ

Գործունեություն ԽԳ 1.4 – Ամփոփ Էներգախնայողության հարցերում ներգրավված ակտիվ կառույցների և փորձագետների խմբի հավաքագրում՝ «ՍՇԷԱԾ ՍԿԷԾ ԽՈՒՄԲ»
Ամփոփ 

Գործողություն ԽԳ 1.5 - Էներգաարդյունավետության խնդիրներին առընչվող շինարարական նյութերի և համակարգերի խմբավորում – «BSBEEP AGORA»
Ամփոփ