ԽԱ 3

Նախագծման ինտեգրացված գործընթացներ և մոտեցումներ՝ նախագծում, իրականացում և ուսուցում

ԽԱ 3.1   Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում:
 •  Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Ռումինիա
 • Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Ուկրաինա
 • Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Մոլդովա
 • Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Հայաստան
 • Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Հունաստան
 • Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Սամսուն, Թուրքիա
 • Առօրյայում էներգիայի հարցերով զբաղվող տեղական ներկայացուցիչների իրազեկման բարձրացման գործողությունների պլանավորում և կիրառում, Թեքիրդաղ, Թուրքիա
ԽԱ 3.2  Ներքին ընթացիկ վիճակի վերլուծության նախապատրաստում և իրականացում՝ գործողությունների ծրագրի մշակում:
 • Ներքին ընթացիկ վիճակի վերլուծության նախապատրաստում և իրականացում՝ Կավալայի քաղաքապետարանի գործողությունների ծրագիր:
 • Ներքին ընթացիկ վիճակի վերլուծության նախապատրաստում և իրականացում՝ Վայքի քաղաքապետարանի գործողությունների ծրագիր:

ԽԱ 3.3    Պիլոտային ծրագրերի իրականացում:

 • Պիլոտային ծրագիր, Երևան, Հայաստան
 • Պիլոտային ծրագիր, Սամսուն, Թուրքիա
 • Պիլոտային ծրագիր, Միկոլաև, Ուկրաինա
 • Պիլոտային ծրագիր, Թեքիրդաղ, Թուրքիա

ԽԱ  3.4    Դասընթացներ տարբեր թիրախային խմբերի հետ: