ԽԱ 4

Գործողությունների տեսանելիությունը

ԽԱ 4.1 Միասնական հաղորդակցության պլանի մշակում, որը հստակ կսահմանի գործողությունների, հատուկ թիրախային խմբեր, շահառուների, լայնհանդիսատես (տիպաբանության և թվերի), ժամանակացույց և գործողությունների իրականացման վայր ու համապատասխան միջոցներ:

ԽԱ 4.2 Հաղորդակցության պլանի իրականացում (ծրագրի լրատուներ, մամլոթողարկումներ, ԶԼՄ):

ԽԱ 4.3 Ծրագրի վեբկայքի մշակում ինտերնետային և «BSBEEP Agora»գործողության բաժիններով:

ԽԱ 4.4 Ծրագրի գործողությունների ընդհանրացումներ առյալցանցային աշխատանքը, միջոցների հավաքագրումը, ծրագրի շարունակականությունը:

ԽԱ 4.5 Վերջնական զեկույցի հրատարակում: