GA 1

GA. 1. Colectarea şi diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor – analiza situaţiei curente externe

GA 1.1 Activitatea 1 Colectarea şi compararea cadrului instituţional (cadru legal şi administrativ), la nivelul UE, naţional şi local, privind eficienţa energetică, cu accent pe sectorul construcţii clădiri (probleme, provocări, oportunităţi, constrângeri).
Rezumat

GA 1.2 Activitatea 2 -  Colectarea de informaţii privind oportunităţile de finanţare, programe şi iniţiative politice, la nivelul UE, naţional şi local şi evaluarea acestora în scopul identificării nevoilor fiecărui partener.
Rezumat

GA 1.3 Activitatea 3 – Colectarea celor mai bune practice aplicate privind problemele de eficienţă energetică şi propuneri pentru implementarea acestora.
Rezumat

 GA 1.4  Activitatea 4 – Constituirea unui grup format din experţi şi organizaţii active cu experienţă în materie de eficienţă energetică – “Grupul BSBEEP” .
Rezumat 

 GA 1.5  Activitatea 5 – Realizarea unei baze de date privind materialele şi sistemele de construcţii cu înaltă eficienţă energetică – BSBEEP AGORA şi organizarea unei secţiuni specialepe pagina web a proiectului.
Rezumat