Despre BSBEEP

„Frontiere comune. Soluţii comune”

logoPagina web BSBEEP este o reţea care îşi propune să devină o expoziţie virtuală pentru comerţ, produse şi servicii ecologice pentru experţi şi companii din regiunea Mării Negre. Are ca scop schimbul de informaţii şi experienţe despre eficienţa energetică a clădirilor şi diseminarea acestora în zona Mării Negre, având la bază studii planificate pe termen scurt şi mediu în domeniul eficienţei energetice, pentru instruirea practică a grupurilor ţintă în acest domeniu.

BSBEEP – Plan de eficienţă energetică a clădirilor din bazinul Mării Negre

Descriere
Proiectul Plan de eficienţă energetică a clădirilor din bazinul Mării Negre are ca scop să contribuie la constituirea de parteneriate regionale şi sisteme de cooperare puternice în bazinul Mării Negre prin consolidarea capacităţilor administrative ale organismelor şi autorităţilor locale.

Proiectul urmărește consolidarea capacității administrative a autorităților locale într-un sector foarte important (eficiența energetică a clădirilor), cu efecte economice şi de mediu majore la nivel local şi global. Proiectul are ca scop îmbunătăţirea sistemelor de eficienţă energetică a clădirilor precum şi schimbul de informaţii şi experienţă în domeniu.
Analiza internă şi externă a stadiului actual privind sistemul energetic va fi implementată în cadrul proiectului BSBEEP finanţat prin Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007 – 2013, măsura 1.3. „Crearea capacităţii administrative pentru elaborarea şi implementarea politicilor locale de dezvoltare” din cadrul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat (ENPI). Durata proiectului este de 24 luni.

Obiectivul general
Dezvoltarea de parteneriate regionale mai puternice și sisteme de cooperare în domeniu BS, prin consolidarea capacităților administrative ale autorităților și organismelor locale.

Obiectivul specific
Consolidarea capacităților administrative ale autorităților și organismelor locale, într-un sector foarte important (eficiența energetică a clădirilor), cu efecte majore de mediu și economice la nivel local și la nivel global.

Grupurile ţintă ale proiectului BSBEEP:
• Municipalităţi (departamente de servicii tehnice şi servicii financiare)
• Universităţi (şcoli şi laboratoare de prestigiu)
• Funcţionari publici (atât personal tehnic, cât şi personal administrativ), constructori şi jurnalişti de specialitate

Beneficiari finali ai proiectului BSBEEP:
• Organisme colective, cum ar fi: camere de comerţ, asociaţii de ingineri, sindicate, instituţii financiare.
• Grupuri profesionale specifice, cum ar fi: constructori, antreprenori în construcţii, jurnalişti de specialitate.
• Instituţii şi organisme din domeniul energetic, cum ar fi: companii publice şi private de electricitate, ESCO`s, companii de construcţii, firme de materiale de construcţii, instituţii financiare.
• Publicul larg, atât ca potenţiali investititori, cât şi în calitate de consumatori activi de energie.

Principalele grupuri de activităţi din cadrul BSBEEP:
• GA1 – Colectarea şi diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor – analiza situaţiei curente externe
• GA2 – Pregătire pentru implementare – Analiza situaţiei curente interne
• GA3 – Procese şi abordări integrate de planificare – Implementare, planificare şi instruire
• GA4 – Vizibilitatea proiectului
• GA5 – Managementul şi coordonarea proiectului

Rezultate estimate ale proiectului BSBEEP:
R1 – realizarea schimbului de cunoştinţe şi informaţii cu privire la eficienţa energetică a clădirilor şi diseminarea sistematică a acestora în zona Mării Negre
• R2 – colectarea de date valide şi elaborarea unor analize solide pe două domenii de intervenţie (1) clădirile municipale şi (2) consumul de energie la nivel municipal
R3 – elaborarea unor studii de bază fiabile pentru planificarea pe termen scurt şi mediu în materie de eficienţă energetică
• R4 – instruirea practică a grupurilor ţintă şi sensibilizarea publicului
• R5 – comunicarea, diseminarea şi valorificarea bazei de cunoştinţe şi a rezultatelor proiectului; concretizarea parteneriatului şi consolidarea sustenabilităţii proiectului
• R6 – Realizarea unei bune gestionări a proiectului cu o monitorizare financiară de calitate. Schimb de experienţă între partenerii UE şi partenerii non-UE.