9_Galati-Municipality

Municipiul Galaţi, Romania

Municipiul Galaţi

 Oraşul Galaţi – Informaţii Generale

Galati 1

Galati 2

 

 

 

 

Galaţi este reşedinţa şi, de asemenea, cel mai mare oraş al judeţului Galaţi, situat în apropiere de nodul celor trei frontiere din Moldova, România. Conform recensamântului din 2011, populaţia oraşului era de 231.204, fiind cel de-al 7-lea oraş din ţară după numărul de locuitori. Este unul din cele mai mari centre economice din România, respectiv din regiunea Moldova. Galaţi este un oraş cu o istorie încărcată, deoarece este situat pe Dunăre, pe principala arteră fluvială comercială, Dunăre – Main – Rin. Economia oraşului s-a dezvoltat în jurul Şantierului Naval, Portului Fluvial, Combinatului Siderurgic Arcelor Mittal  şi Portului Mineralier.

Galati 4 Galati 3

 

 

 

 


Geografia

 Municipiul Galaţi este situat în estul României, în extremitatea sudică a platoului Moldovei, 45° 27′ latitudine nordică şi 28° 02′ longitudine estică. Situat pe malul de nord al Dunării, ocupând o suprafaţă de 246.4 km2, la confluenţa râurilor Siret (vest) şi Prut (la est), lângă Lacul Brateş, la aproximativ 250 kilometri de Marea Neagră. Cel mai apropiat oraş este Brăila, la doar 15 km spre sud. Galaţiul este punct de întâlnire a celor trei provincii istorice ale ţării: Muntenia, Moldova şi Dobrogea. Oraşul şi portul se desfășoară ca un vast amfiteatru cu diferențe de nivel de la 3 până la 55 de metri. Oraşul este situat pe trei terase: Valea Oraşului, cu altitudine de 3-7 m, iar celelalte două, aşezate aproape în formă de evantai: prima cu o altitudine de 20-25 m (nucleul oraşului medieval, acum centrul oraşului) şi a doua cu altitudini de peste 40 m (oraşul modern). Viaţa comunităţii umane a fost influenţată în mod direct de Dunăre, al doilea fluviu din Europa (2.850 km), cu un debit mediu de 6.199 m³ / s în acest sector, după ce primeşte în amonte râul Siret având la intrare un debit mediu de 210 m³ / s (cel mai mare afluent de pe teritoriul românesc). Fluviul îşi continuă drumul său spre Marea Neagră, după ce primeşte în avalul porturilor din Galaţi, râul Prut, cu un debit mediu de 86 m³ / s. Debitele Dunării au o variaţie semnificativă în funcţie de anotimp şi de an, cu valori maxime în luna mai (18.000 la 19.000 m / s) şi minime în timpul verii (2.000 – 2.450 m / s). Datorită adâncimii liniei de navigaţie la Brăila, Dunărea este declarată maritimă.

 Relieful

 În 1927, conform monografiei dedicate orașului Galați de profesorul Gh. N. Munteanu Bârlad, forma acestuia era de triunghi, având la sud Dunărea, la răsărit lacul Brateş şi râul Prut, la apus Siretul și lacul Cătuşa. În Galaţi se întâlnesc 2 forme majore de relief ale ţării: Câmpia Română și Podişul Moldovei ce oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 metri la nord și 5 metri la sud. Zona corespunde punctului de întâlnire a provinciilor fizico-geografice est, sud și central – europeană. Cea mai importantă unitate este Lunca Dunării ce se întretaie aici cu Lunca Prutului şi Lunca Siretului.

 Clima

 Având în vedere că Galaţiul este o poartă de acces către nord-est şi sud-vest, se află sub influenţa maselor de aer continental din est şi mai puţin din sud, aproape total lipsit de influenţa de aer din vest, blocată de Munţii Carpaţi. Temperatura medie anuală, calculată pe o perioadă de 70 de ani este de 10 ° C. Temperatura medie în timpul verii este de 21,3 ° C.

  Hidrografie

Galati 5

Poziția Galațiului este peninsulară deoarece este înconjurat de ape din 3 părți. Toate aceste artere hidrografice, prin caracteristicile lor deosebite, au contribuit la dezvoltarea portului care a fost într-o anumită etapă istorică cel mai mare port al României.

Dunărea, al doilea mare fluviu al Europei, a constituit unul dintre cele mai utilizate drumuri ale Europei încă din antichitate când Dunărea se numea Ister. Dunărea produce o deosebită impresie asupra călătorului mai ales asupra celui care o vede pentru prima dată. Prezența Dunării reprezintă fără îndoială atracția specifică Galaților. Însuși marele Kogălniceanu când a văzut pentru prima dată Dunărea a rămas uimit și de atunci a avut un interes măreț pentru portul și ținutul Covurluiului. În 1927 se putea urca din Valea Orașului către orașul modern prin 14 vaduri. Dunărea este un fluviu cu un curs unic, având adâncimi între 20 și 36 de metri. Lățimea albiei minore este de 776 metri. Cota cea mai ridicată a Dunării a fost atinsă în 2010 când digul de protecție din Valea Orașului a cedat, măsurând 768 de cm, iar cea mai scăzută în 1921 când a măsurat 48 de cm.

Siretul, care izvorăște din Carpații Păduroși ai Ucrainei, este cel mai mare râu interior al țării care străbate Moldova de la nord la Sud. Cursul Siretului, “apă cu toane”, cum o numește poporul, este caracterizat de numeroase meandre şi o luncă largă acoperită cu zăvoaie. În albie, care uneori depășește lăţimea de 100 de metri, apar insule atunci când apele sunt scăzute. Cel mai important afluent al Siretului este Bistrița care, la rândul ei, mai colectează alte râuri și pârâuri.

Prutul, celălalt râu de lângă municipiul Galați, are un debit mediu de 85,5 mc/s curgând printre maluri asimetrice. Prutul are afluenţi mici, cel mai important fiind Horincea, cu afluenţii săi Oarba și Lişcov. Chineja, un pârâu care curge pe un braț părăsit al Prutului adună apele văilor Băneasa, Covurlui, Frumuşiţa, Ijdileni, Şiviţa etc. Apele Chinejei se varsă în Lacul Brateș.

Nod de transport modal

 Galaţi este un nod de trafic comercial important din România, fiind conectat la următoarele coridoare europene de comunicaţii:

– pe apă, prin canalul Rin – Main – Dunăre, care leagă Marea Nordului cu Marea Neagră;

– pe cale ferată, asigurând transferul de la ecartamentul standard european către cel mai des utilizat în ţările ex-sovietice;

– terestru, printr-o reţea densă de drumuri judeţene şi naţionale.

 Cultură şi Educaţie

 Galati 6 Galati 7

 

 

 

 • unul din cele mai importante centre academice din România având 2 universităţi: “Dunărea de Jos” şi “Danubius”;
  Galati 8 Galati 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 • reşedinţa Arhiepiscopiei Ortodoxe a Dunării de Jos
  Galati 10 Galati 11

 

 

 

 

 • un important centru cultural cu muzee şi teatre, o bibliotecă publică, o grădina botanică, un parc de sculptură şi faleză de-a lungul malului stâng al Dunării.
 •  Oportunităţi de afaceriZONA LIBERĂ GALAŢI

Business Opportunities

GALAŢI FREE ZONE

Galati 12 Galati 13

 

 

 

 

 

 • Zona Liberă este în apropierea căilor de comunicaţie navale şi terestre şi totodată aproape de reţeaua de utilităţi, precum: apă, canalizare, energie electrică, gaz metan;
 • Teren liber suficient pentru orice tip de proiecte de investiţii la cele mai competitive tarife (139 de hectare);
 • Poziţie strategică excelentă la graniţa de est a UE cu acces rapid şi eficient la pieţele din toată Europa şi Orient;
 • Facilităţi economice şi fiscale favorabile.PARCUL INDUSTRIAL GALAŢI

Galati 14

 • Zona Liberă este în apropierea căilor de comunicaţie navale şi terestre şi totodată aproape de reţeaua de utilităţi, precum: apă, canalizare, energie electrică, gaz metan;
 • Teren liber suficient pentru orice tip de proiecte de investiţii la cele mai competitive tarife (139 de hectare);
 • Poziţie strategică excelentă la graniţa de est a UE cu acces rapid şi eficient la pieţele din toată Europa şi Orient;
 • Facilităţi economice şi fiscale favorabile.

 PARCUL INDUSTRIAL GALAŢI

Galati 15

Singurul parc de software din România este în Galaţi. Parcul a fost inaugurat în martie 2004 şi a avut încă de la inaugurare un grad de ocupare de 100%. În prezent, în parcul de software lucrează 500 de angajaţi permanenţi plus încă aproximativ 100 de colaboratori într-un total de 31 companii, din care 4, Oracle, HP, Microsoft şi Sun Microsystems au deschis, în parteneriat cu Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, centre de cercetare şi dezvoltare.

  Municipiul Galaţi

 ATRIBUŢII PRINCIPALE

 • administrarea domeniului public şi privat al municipiului;
 • administrarea infrastructurii de transport rutier local;
 • finanţarea instituţiilor culturale locale;
 • finanţarea unităţilor sanitare publice locale;
 • amenajare teritorială şi urbanism;
 • alimentare cu apă, canalizare şi staţie de epurare;
 • gestionarea deşeurilor municipale;
 • servicii de asistenţă socială (cazuri sociale, persoane cu dizabilităţi);
 • transport public municipal;
 • construire locuinţe sociale;
 • ordine şi siguranţă publică;
 • servicii de stare civilă;
 • prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

Activităţi principale:

 • servicii de salubrizare pentru asociaţii rezidenţiale şi proprietăţi particulare;
 • servicii de salubrizare pentru agenţi economici şi instituţii publice;
 • servicii de curăţenie a străzilor, îndepărtarea zăpezii şi a poleiului;
 • managementul noului depozit de deşeuri ecologice.

 OPERATOR REGIONAL PENTRU ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE

Principala activitate în oraşul Galați este de a gestiona:

 • sistemul de alimentare cu apă, cu o lungime de 690 km, care deserveşte 99,7% din populaţia oraşului şi asigură 70% din consumul de apă industrială;
 • sistemul de canalizare, care acoperă o suprafaţă de 2.300 de hectare, cu o lungime de 480 km, asigurând colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate şi apa de ploaie.

 COMPANIE TERMOFICARE URBANĂ

 • rețea de încălzire, cu 119 de puncte termice și 2 centrale termice care rulează pe gaz, asigură încălzirea a mai mult de 80.000 de apartamente;
 • 94% din cantitatea totală de energie termică este distribuită populației.

 TRANSPORT PUBLIC LOCAL

Parcul auto: 55 microbuze, 82 autobuze, 13 trolee, 62 tramvaie

– 17 trasee autobuz, în lungime totală de 272,2 km;

– 2 trasee troleibuz, în lungime totală de 34,4 km;

– 9 trasee tramvai, în lungime totală de 109,6 km.

 MANAGEMENT URBAN

 • Întreţinerea domeniului public;
 • Administraţie locală şi servicii de management;
 • Servicii de îngrijire şi de management pentru parcuri şi grădini publice;
 • Administrare Patinoar;
 • Servicii de odihnă şi divertisment;
 • Arhitectura peisagistică şi design;
 • Administraţia Cimitirelor.

ADMINISTRAREA PIEŢELOR AGRO-ALIMENTARE DIN GALAŢI

 • administrarea, dezvoltarea, întreţinerea şi funcţionarea pieţelor de produse alimentare;
 • comerţul de produse agricole, cu ridicata şi cu amănuntul;
 • gestionarea şi închirierea spaţiilor comerciale de vânzare de fructe, legume, produse de uz casnic, produse de artizanat, flori, carne, peşte;
 • alte activităţi: zone de depozitare, parcare, cazare pentru producătorii privaţi şi micii comercianţi.

Municipiul Galaţi

Principalele activităţi de colaborare

Galati 16Clubul Internaţional al Mării Negre – conectat cu: Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite, Cooperarea Economică la Marea Neagră, Uniunea Internaţională a Autorităţilor Locale, Consiliul European pentru Întreprinderi Mici

Galati 17

Consiliul oraşelor şi regiunilor dunărene oferă asistenţă pentru toţi partenerii potenţiali în identificarea temelor şi modalităţilor adecvate de cooperare în punerea în aplicare a Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Galati 18

Oraşe înfrăţite: Pessac – Franţa, Ancona – Italia, Coventry – Anglia, Pireus – Grecia, Wuhan – Republica China, Hammond – Statele Unite ale Americii, Limon – Costa Rica, Odessa, Nikolaev, Sevastopol, Yalta – Ucraina.

 

Municipiul Galaţi

Proiecte europene şi de cooperare internaţională

Galati 19

 

 

 

 

 

 1. 22 proiecte finanţate din instrumente structurale, după cum urmează:
 • 16 proiecte finanţate în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013 (infrastructură urbană, socială, învăţământ şi sănătate)
 • 3 proiecte finanţate în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei

Galati 20

RETINA – Revitalizarea zonelor industriale tradiţionale

 

Galati 21

DaHar – Dezvoltarea porturilor fluviale dunărene

 

 

Galati 22

SILVER CITY – Strategii urbane inovatoare şi planuri de acţiune pentru creşterea rolului economic şi social al seniorilor

 

 • 1 proiect în cadrul Programului URBACT II FIN-URB-ACT – Crearea structurilor eficiente pentru accesarea fondurilor europene
 • 1 proiect în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Moldova – furnizare servicii sociale şi medicale
 • the BSBEEP project financed by the Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007 – 2013
 • Proiectul BSBEEP finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013

 

 1. Alte 8 proiecte aflate în etapa de evaluare.