GA1

GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması

Faaliyet GA1.1- Avrupa Birliği, Ulusal ve Yerel Düzeyde Binalarda Enerji Verimliliği İle İlgili Kurumsal Ve Yasal Çerçevenin Derlenmesi ve Karşılaştırılması
Özet

Faaliyet GA1.2 –  Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı (BSBEEP)
Özet 

Faaliyet GA1.3 –  Binalarda Enerji Verimliliği Konusunda Uygulanmış En İyi Pilot Proje Örneklerinin Toplanması ve Uygulanması için Öneri Geliştirilmesi
Özet

Faaliyet GA1.4   –  Binalarda enerji verimliliği konusunda aktif kuruluş ve uzmanlardan oluşan bilgi havuzunun oluşturulması “BSBEEP BİLGİ HAVUZU”
Özet 

Faaliyet GA1.5 – Binalarda Enerji Verimliliği ile İlgili Yapı Malzemeleri Ve Sistemlerinin Tanıtılacağı Platformun Oluşturulması “BSBEEP AGORA”
Özet