Faaliyet Grubu 2

Uygulama için hazırlıklar- Mevcut iç durumun analizi.

Faaliyet 1: Enerji denetimi. Konvansiyonel ve termografik metotlara başvurarak enerji tüketimi ve diğer çevresel bilgilerin değerlendirilmesi. Seçilmiş hedef değerlendirmesi.

Faaliyet 2:  Binalar için kullanılan bir enerji tüketimi değerlendirme aracının (e-tool) yakın zamanda edinilen bilgilere ve uluslararası metodolojiye dayanarak araştırılması ve geliştirilmesi.

Faaliyet 3: Karbon ayak izinin (KA) belediye düzeyinde hesaplanması.

Faaliyet 4:  iyileştirme çalışmalarının uygulanması için potensiyel binaların hedef olarak önceden seçilmesi ve kayıt altına alınması ( örnek gösteri projesi )